Grup de lloança

L’any 2008, l’equip de Trobada Jove va crear un grup de lloança format íntegrament per joves de diferents esglésies i amb la finalitat de guiar en l’adoració a Déu en les activitats que fóssim realitzant.

Després de molt temps d’assajos, l’any 2012 i dins el concert “Revela’t / Rebel·la’t” es va estrenar el CD de lloança “En la luz” amb cançons versionades de grups musicals cristians.

A més de participar en les pròpies activitats de Trobada Jove, estem disposats a col·laborar en esdeveniments especials que organitzin les esglésies locals i poder ser-los d’ajuda. Per a més informació contacta amb nosaltres.